Hyfsat lätt.

 
Vissa saker är svårare än andra.
De ligger där och liksom fnular till det lite, tar energi och rullar runt varv efter varv.
Till slut löser det sig men innan det är löst funderar en vad, när, hur och varför några gånger.
Försöker bli klok.
Beslut kan inte alltid tas omedelbart, utan de måste växa fram.
Efter gemensam grubbling, reflektion och fundering så kan det sedan mynna ut i något som blir bra.
En vill ju att det ska bli bra, och att tips ska kunna ges med tydlighet, för att höja och leda vidare.
För att någon ska finna drivet, trådarna som måste till för att drivet ska komma, och takten som gör att dagen kan knytas ihop i rimlig tid.
Helhetbilden av det som är vårt uppdrag, den måste finnas. 
En kan ju bara förmedla, ge exempel på situationer och försöker väcka tankar.
Resten är upp till mottagaren.
Bollen får jag kasta men om ingen tar emot den så kan jag liksom inte göra så mycket mer.
Även om jag vill. Gränsen måste dras, för mig, och av mig. 
 
Just nu är gränsen nådd för dagens arbete.
Det var i alla fall ett hyfsat lätt beslut.
 
Joey ♥

Kommentera här: