Rätt att bestämma och olika syn.

 
After Tiller.
En dokumentär om USA o många av staternas syn på abort. Väldigt intressant hur de kristna som vill värna liv, respektera människor och säger sig vara kärleksfulla, kan vara så nedslående, så genuint icke älskande och respekterande när det gäller denna fråga. 
Människor som med berått mod bränner ner abortläkares stall med över 20 hästar, och förklarar att det är en lika berättigande handling som läkaren utför....
Det är ondska, i min värld.
 
För mig är det så självklart, att det är kvinnans beslut. Hennes tankar om hur hon känner och vill som är det avgörande. Självklart i samråd med eventuell partner, men det är ändå kvinnan som måste få besluta det som rör hennes egen kropp.
 
Till och med här, i vår region och vårt land diskuterades en lagstiftning om att vårdpersonal skulle få bestämma om de ville vara delaktiga i aborter och vårdande av kvinnorna som gjort abort. Det lades ju ner, tack och lov, och jag hoppas att det ligger nere för gott!
 
Jag skrev då och tänkte skicka in till lokala tidningen. Jag har den sparad om detta idiotförslag skulle komma upp igen:
 
Många med mig reagerade på förslaget om att sjukvårdspersonal skulle kunna välja bort att utföra vissa åtgärder eller vårda patienter p.g.a. deras egen övertygelse om fel eller rätt. För det första är Hälso- och sjukvårdslagen tydlig här vad gäller att vi ska möta varje människa med respekt och behandla alla lika. Klarar man inte det kriteriet finns det andra arbetsplatser där egen moral och fundametalistiska tankar kan få rum, möjligen, men de passar inte i vården.
Tankarna går till dessa kvinnor, som inte tagit något lätt beslut, och som tagit sig till vården - och där kanske blir nekade av någon med "bättre" moral. Säger vem? Vem har rätt att neka en annan människa vård i Sverige 2014? KAN någon enstaka personal ha tolkningsföreträde av arbetsbeskrivning och de lagar vi har att rätta sig efter för att de annars får ont i sitt eget samvete? 
För mig, och många andra efter att ha läst och delat Facecbookinlägg och blogginlägg, är det här helt otänkbart. 
En kvinna har rätt att bestämma om sin egen kropp. Vi  kvinnor fick faktiskt rösträtt för snart 100 år sen, men ni som landstingspolitiker tycker inte att vi är mogna nog att fatta beslut om vår egen kropp och vår framtid? 
 
Om tanken drar vidare och vi hyser betänkligheter mot människor med annan hudfärg, religionsuppfattning, politisk åsikt - kan vi då välja bort de som patienter och bara ägna oss åt de som vi med övertygelse kan vårda, eftersom de är mer likasinnade med oss själva? Med samm "rätta, sanna"moral som vi?
 
Det här är helt galet.
Folkvalda politiker ska vara just folkvalda, och inte låta sina egna fundamentalistiska åsikter sippra ut i sjukvården.
Respekt för människan - det är att ge lika vård på lika villkor.
Inte att välja, eller att välja bort.

Johanna 
 

Kommentera här: