yoga o fritt tänkande.

 
Tänker öppenhet kontra slutenhet.
Vad det gör med människor.
 
Ta diskussionen som florerar på Facebook om att föräldrar/prästpar protesterar mot att införa yoga på skolan till exempel. När jag läser artikeln konstaterar jag att den synen även hägrade när jag var med i kyrkan, i slutet av 80-talet, och jag tänker "har inte synen förändrats mer"?
Tänk om barnen får möjligheten att komma ner i varv, hitta sin djupandning långt ner med hjälp av diafragma. Tänk om det gör att koncentrationen, fokus kan öka och lugnet för den enskilde och för klassen blir tydlig.
Tänk om - och det är väl just detta som skrämmer den slutne i frågan - om någon hittar sin fria tanke, en djupare insikt och får en godare självbild som gör att de inte behöver klabra fast vid någon/något. Ja, Hujedamej! Barn kan ju bli självständiga, fritt tänkande individer och det kan ju inte va bra!
 
Om en istället skulle öppna upp?
Vad skulle hända? Kanske individerna skulle bli gladare, nöjdare och mer harmoniska med tron att de klarar det mesta? Att en är starkare än en tror från början.
Och det är väl precis just det som samfund eller slutna samhällen av olika slag inte riktigt vill. Ha självständiga individer. Det är ett hot som gör att de ledande inte längre kan göra som de vill.
 
Så därför.
Inför avslappning, yoga och rörelse i skolan.
Med jämna mellanrum. För att stärka individen, få mer fokus bland barn och ungdomar och därmed lugnare, och roligare lektioner där läraren slipper skrika halsen av sig.
Intresserade, argumenterande och tänkande individer borde vara det ett samhälle vill åstadkomma. Så mycket roligare och så mycket mer utvecklande!
 
Tänker jag.
 
❤️
Kram

Kommentera här: