Viljan.

 
Lite tröttigt idag på morgonen, två kaffe sen blev jag lite piggare och kunde ta tag i dagens utmaningar! 
 
Mycket funderingar idag.
På saker som händer, mindre o större. Saker som behöver lyftas, diskuteras, funderas över o reflektera över. Vissa saker behöver tas med en gång, vissa behöver tumlas runt innan de kommer ut. Vissa praktiska saker kan lösas relativt snabbt, andra behöver såklart mer noggrann tanke innan verkställande. 
Kreativa samtal med goda kollegor För att få rätsida på tanken.
 
Tankar återigen om bemötande.
Att försöka prata utifrån hur en själv upplever eller känner det, för att inte uppfattas som "påhoppare" som snarare stjälper. 
Att försöka möta som en själv vill bli bemött. 
Känna att det en själv säger är viktigt och räknas, bli lyssnad till med respekt.
I arbetet framför allt, där professionellt bemötande är oerhört viktigt, så de jag möter känner tillit. Förtroende. Trygghet.
Att de vågar komma med sina tankar. 
Så väldigt viktigt att viljan att liksom göra gott finns. Jag tror att det är där allting börjar, för att kunna göra ett bra arbete. I alla fall i min bransch!
 
❤️
 

Kommentera här: